I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54380.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-27 r.
Pozycja 54380.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-19 r.
[BMSiG-54066/2018]

PLAN POŁĄCZENIAREINELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)ORAZBONARKA OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 ROKU W związku z zamiarem połączenia spółek Reinelle Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Bonarka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!