I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54381.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-12 r.
[BMSiG-53980/2018]

Likwidator spółki SAPPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534551, zawiadamia, że w dniu 25 października 2017 r. powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!