IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54576.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-29 r., sygnatura akt: Wa XII Ns-Rej. KRS 79111/18/536
[BMSiG-54060/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: INTERNATIONAL TRADE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarejestrowanego pod numerem KRS 291656, adres siedziby: ul. Grzybowska numer 37A,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!