IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 54586.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-09 r., sygnatura akt: Wa XIV Ns-Rej. KRS 40561/18/885
[BMSiG-54041/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego PODMIOT: M.K. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ, NUMER KRS: 10769, ADRES: ul. 3-GO MAJA 8, 05-800 PRUSZKÓW. Wzywa się wszystkie osoby, których...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!