Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151436.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-03-07 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/43139/18/939]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza izb rzemieślniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich izb rzemieślniczych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
40

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów RTV

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.43.Z (Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
1 830

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON022182389

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika119 (STO DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5950 (PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) PLN

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON221974001
4.Numer KRS0000479457 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1050 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE