XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1151546.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-13 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26019/18/395]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNYKYTIUK
2.ImionaEDUARD Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNYKYTIUK
2.ImionaIEVGEN Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE