XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1152097.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-02-05 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18670/18/453]

W dniu 26 listopada 2018 r. dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Pełnomocnicy drugiego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!