XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1152136.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-12-17 r.
[RDF/906054/18/290]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 28.01.2016