XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 1152178.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-09-18 r.
[RDF/905905/18/924]

W dniu 2018.11.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 18.09.2015 DO 31.12.2015