I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6357.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-03-05 r.
[BMSiG-5795/2018]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

BPJ CONCEPT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie (numer KRS: 0000453474) zawiadamia o powzięciu w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwały Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki, wskutek czego została otwarta jej likwidacja. Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem spółki: ul. Nowohucka 51a, 30-728...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!