I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6359.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-08-31 r.
[BMSiG-5799/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 023 476

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Syntaxis Poland Finance sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000286836, zawiadamia, iż 25.01.2018 r. powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.