I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6360.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-30 r.
[BMSiG-5625/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 201

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm handlujących nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek).

Liczba rekordów:
11 952

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki "Domus Feltria Sp. z o.o. w likwidacji" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr 0000382219, informuje, iż z dniem 13.12.2017 r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację.

Wobec tego wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności pod ww. adresem siedziby Spółki w terminie trzech miesięcy od daty tego ogłoszenia.