I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6368.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-13 r.
[BMSiG-5661/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza lekarzy specjalistów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 86.22.Z (Praktyka lekarska specjalistyczna).

Liczba rekordów:
65 762

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Płock

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Płock (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
13 536

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MaxMed" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Płocku, ul. Armii Krajowej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000219372, zawiadamia, że w dniu 16.01.2018 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.

Likwidator
Maria Woźniak