IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 6560.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-07-15 r., sygnatura akt: SZ XIII Ns-Rej. KRS 93/18/117
[BMSiG-5834/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu polickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie polickim (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
10 457

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie zachodniopomorskim.

Liczba rekordów:
246 757

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego RM EUROTRADE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 470053, adres ujawniony w Rejestrze: Ustowo 40M, 70-001, poczta: Kołbaskowo.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że ww. podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy wyda orzeczenie o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzi jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.