IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 6566.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-28 r., sygnatura akt: VI Ns-Rej. KRS 15365/17/618
[BMSiG-5630/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Zamość

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Zamość (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
10 198

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie lubelskim.

Liczba rekordów:
381 235

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 2015.1142 z późn. zm.) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego System Sprzedaży Ratalnej "Kredyt" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu, ostatni ujawniony w Rejestrze adres: ul. Partyzantów nr 44. lok. - , poczta: 22-400 Zamość (nr KRS 48823, NIP 8132898278 , REGON 600578546 ) bez przeprowadzania jej likwidacji (sygn. spr. 15360/17/618).

Jednocześnie sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sąd informuje również, iż w przypadku stwierdzenia, że System Sprzedaży Ratalnej "Kredyt" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, może orzec o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.