V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 6570.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 950/17
[BMSiG-5701/2018]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 950/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Bibro o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Kocąb, córce Jana i Zofii, zmarłej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 5 lipca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Mikołajowicach. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłej, a w szczególności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!