XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 40429.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-07 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2735/18/842]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza zakładów pogrzebowych i cmentarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 96.03.Z (Pogrzeby i działalność pokrewna).

Liczba rekordów:
4 126

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm pożyczkowych i lombardów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 64.92.Z (Pozostałe formy udzielania kredytów).

Liczba rekordów:
5 092

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA AKADEMIA 2020
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE ZŁOTEJ JESIENI nr domu 6 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-826 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu14.11.2017 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoCHECHELSKI
2.ImionaRAFAŁ RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoCHECHELSKA
2.ImionaMARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji- DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE PROMOWANIA INNOWACYJNOŚCI I ZNAJOMOŚCI TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH - DZIAŁNOŚĆ NAUKOWA I NAUKOWO-TECHNICZNA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI