Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7900.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-04 r.
[BMSiG-7196/2018]

W dniu 22.01.2018 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłaszali roszczenia wobec...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!