XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 51113.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-08 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6683/18/828]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 165

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaNEW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaNEW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMOŻELUK
2.ImionaDARIUSZ GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoWYDRYCH
2.ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA

2

1.NazwiskoCZERWIŃSKA
2.ImionaJADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 14960/2016 - NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 29.11.2016
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMOŻELUK
2.ImionaDARIUSZ GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NEW PARK SP. Z O.O. Z DNIA 29.11.2016R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI W DRODZE LIKWIDACJI AKT NOTARIALNY REP. A NR 14960/2016 - NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 29.11.2016
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE