Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 10815.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-04 r.
[BMSiG-10018/2018]

Likwidator PD Spółka Akcyjna Wysoka S.K.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (53- 445), ul. Szczęśliwa 33, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512316, zawiadamia, że w dniu 1.02.2018 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 1.02.2018 r. W związku z powyższym wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!