Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10820.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-10-06 r.
[BMSiG-10090/2018]

Likwidator spółki ECM Consulting sp. z o.o. w likwidacji, KRS 0000367250, zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dnia 2.01.2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres spółki: 60-275 Poznań,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!