I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10831.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-03 r.
[BMSiG-10050/2018]

Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "SERIGRAF" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067300, zawiadamia, że w dniu 21.09.2017 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!