IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10918.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-05 r., sygnatura akt: KA. VIII Ns-Rej. KRS 7907/18/238
[BMSiG-10150/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu: "PETROPLAST" SP. Z O.O. w KATOWICACH, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 96386, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!