V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 10949.
SĄD REJONOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 989/16
[BMSiG-10087/2018]

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich pod sygn. akt I Ns 989/16 toczy się z wniosku Lidii Mydlarskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po:

1) Agnieszce Gertrudzie Kołodziej z domu Wicik, córce Zofii Wicik, urodzonej 20 października 1914 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłej 5 kwietnia 1989 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio stale zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich,

2) Rozalii Murawskiej z domu Kołodziej, córce Stefana Kołodzieja i Agnieszki Wicik, urodzonej 11 lutego 1937 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłej 10 września 1998 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio stale zamieszkałej w Siemianowicach Śląskich,

3) Pawle Piotrze Kołodziej, synu Stefana Kołodzieja i Agnieszki Wicik, urodzonym 24 kwietnia 1933 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłym 8 maja 2010 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio stale zamieszkałym w Siemianowicach Śląskich,

4) Wincentym Kołodzieju, synu Stefana Kołodzieja i Agnieszki Wicik, urodzonym 31 marca 1941 r. w Siemianowicach Śląskich, zmarłym 10 marca 2001 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio stale zamieszkałym w Siemianowicach Śląskich.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.