V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 10953.
SĄD REJONOWY W MŁAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 40/18
[BMSiG-10128/2018]

W Sądzie Rejonowym w Mławie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dwukoły, postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Mławie, stanowiącej działki oznaczonych obecnie w wykazie rejestru gruntów numerami: 4750, 4790, 1468/1 (powstały...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!