XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 68083.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-01 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1892/18/595]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
11 514

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 382

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY SPORZADZONY W DNIU 15.01.2018 R. PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZROWSKI, ANNA POSPIESZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 2 LOK. 4, 61-729 POZNAŃ, REP. A NR 311/2018, DODANO: § 6 UST.1 PKT 37, ZMIENIONO: § 7 UST.1, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 9 LIT.B, § 10 UST. 2 LIT. A, § 10 UST. 2 LIT. B. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVOX INDUSTRIE SCSP
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej4.176.200,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego4.176.200,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego4.176.200,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVOELKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON364269958
4.Numer KRS0000614511 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej4.176.200,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego4.176.200,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego4.176.200,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

WPISAĆ

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH