XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 68156.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-03-11 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3848/18/538]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu piotrkowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie).

Liczba rekordów:
15 554

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 626

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.03.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwaleWZMIANKA O UCHWALE O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU "ALGECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASINIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZEZ TOUAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "ALGECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05 LUTEGO 2018 ROKU ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1591/2018 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA RUDNICKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK. 33.