Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 85252.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-08 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1953/18/813]

W dniu 2018.03.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.01.2018R., REP. A NR 167/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR. 1 UST. 1.1, PAR. 4 UST. 4.4, PAR. 9 UST. 9.1, PAR. 14 UST. 14.1, PAR. 14 UST. 14.2, PAR. 14 UST. 14.13

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUNITED TECHNOLOGIES PARIS SNC

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUNITED TECHNOLOGIES PARIS SAS

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWYCISK KALETA
2.ImionaALICJA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE