II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 14457.
EWP 375
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-13852/2018]

Sygn. akt VII NsRej Ew P 375 POSTANOWIENIE Dnia 6 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Korzeń, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa wniosku Ryszarda Galla, Romana Kolek, Henryka Lakwa o wpisanie do ewidencji partii politycznych...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!