Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15508.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-26 r.
[BMSiG-14916/2018]

Dnia 24 marca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Essential bim sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000572531, podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na adres...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!