I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15513.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-11 r.
[BMSiG-14960/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie zachodniopomorskim.

Liczba rekordów:
244 653

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Koszalin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Koszalin (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
17 990

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zgromadzenie Wspólników spółki Tekel Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie uchwałą z dnia 28.03.2018 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Spółki.