I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15514.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-05 r.
[BMSiG-14996/2018]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidatorzy spółki "BIELLA Szydlowiec" sp. z o.o. w likwidacji ogłaszają, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło w dniu 1.04.2018 r. uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji. Likwidatorzy wzywają wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia na adres:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!