Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15518.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-18 r.
[BMSiG-14976/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm centralnych i holdingów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 70.10.Z (Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych).

Liczba rekordów:
7 451

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidatorzy spółki pod firmą CEE EYEWEAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, nr KRS 0000576448 ("Spółka"), ogłaszają, iż w dniu 3 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.

Na podstawie art. 279 k.s.h. likwidatorzy Spółki wzywają wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.