I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15526.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-28 r.
[BMSiG-14837/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów z nagraniami muzycznymi

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.63.Z (Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
249

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów wytwornic pary

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 25.30.Z (Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą).

Liczba rekordów:
139

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą z dnia 29.03.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki WG Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000666040, podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.748.550,00 zł, z kwoty 5.753.550,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.