Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15526.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-28 r.
[BMSiG-14837/2018]

Uchwałą z dnia 29.03.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki WG Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000666040, podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.748.550,00 zł, z kwoty 5.753.550,00 zł do kwoty 5.000,00 zł. Wzywa się wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu na adres siedziby Spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!