Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 15533.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-06 r.
[BMSiG-14841/2018]

Zarząd spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9; KRS 0000060928; dokumentacja przechowywana w SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 675 000 05 04; kz: 782 070,00 zł, w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 §...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!