IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15670.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-08 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 24140/17/705
[BMSiG-14939/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pod sygn. akt GD VIII Ns Rej KRS 24140/17/705, wobec: WIKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanej do KRS pod nr 240982, ostatni adres siedziby: GDYNIA, skwer Kościuszki 14, o rozwiązanie spółki bez...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!