IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15670.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-08 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 24140/17/705
[BMSiG-14939/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza dealerów samochodowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 45.1 (Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Liczba rekordów:
32 878

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
321 693

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pod sygn. akt GD VIII Ns Rej KRS 24140/17/705, wobec: WIKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanej do KRS pod nr 240982, ostatni adres siedziby: GDYNIA, skwer Kościuszki 14, o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie jej z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotowej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić wykreślenie go z Rejestru.