IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15671.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-09-04 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 8585/18/671
[BMSiG-14859/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
112 080

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gorzów Wielkopolski

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
18 537

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec podmiotu: "SCHURR" BUDOWLANO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.09.2007 r. pod nr KRS 287915, z siedzibą w miejsc.: GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul. WYLOTOWA, 87 lok.:---, Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

W związku z tym, Sąd na podst. art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwraca się o udzielenie informacji czy ww. podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Jednocześnie Sąd wzywa do zgłaszania ewentualnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru - w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.