IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15719.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-08-20 r., sygnatura akt: KI. X Ns-Rej. KRS 3239/18/012
[BMSiG-14904/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI. X Ns-Rej. KRS 3239/18/012 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FINE CLASSIC CARS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jakuszowicach, KRS 474026, adres: Jakuszowice 32, 28-500 Kazimierza Wielka. Sąd wzywa wszystkie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!