IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15724.
ZETO PROJEKT KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Siemianowicach Śląskich
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-24 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 11363/18/535
[BMSiG-15006/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu: ZETO PROJEKT KATOWICE S.A. w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 131512, posiadającego ostatni ujawniony w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!