V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 15741.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 923/16
[BMSiG-14899/2018]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, toczy się pod sygnaturą I Ns 923/16 sprawa z wniosku Józefa Klimczuka, z udziałem Macieja Bareja i Urszuli Barej o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Janie Barej, zmarłym w dniu 26 maja 2016 roku. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby stawili się na wezwanie i wykazali...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!