V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 15744.
SĄD REJONOWY W RYKACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 79/17
[BMSiG-14983/2018]

W Sądzie Rejonowym w Rykach, I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa sygn. akt I Ns 79/17 z wniosku Janiny Fijałkowskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bobrownikach, gmina Ryki, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3137, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!