V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 15746.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 45/17
[BMSiG-14865/2018]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie II Ns 45/17 z wniosku Mariusza Grażyńskiego, Bartosza Grażyńskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej przy ulicy Czeladniczej 45 w Warszawie, stanowiącej działkę ewidencyjną z obrębu 3-11-38, o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!