XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 98034.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-07 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6200/18/653]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
27 176

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów komputerów i urządzeń peryferyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 26.20.Z (Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych).

Liczba rekordów:
1 609

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.04.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego7.000,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego7.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.625,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAMIŃSKI
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego10.625,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.625,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁASTOWIECKA
2.ImionaKATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego21.250,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego21.250,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.625,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WYKREŚLIĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZERNIEJ
2.ImionaREMIGIUSZ CEZARY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego10.625,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.625,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MARCIN BRZEZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU REMIGIUSZ CZERNIEJ - WICEPREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MARCIN BRZEZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU KATARZYNA ŁASTOWIECKA - WICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKAMIŃSKI
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA