XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 98072.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-03-24 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/36409/17/482]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
536 620

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
30 288

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2018.04.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2017 R., REP. A NR 4476/2017, KANCELARIA NOTARIALNA ILONA TERESA ZIELIŃSKA NOTARIUSZ, UL. KOŚCIUSZKI 86/6 W POZNANIU, ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON364106788
4.Numer KRS0000611098 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firma"TML" SPÓŁKA AKCYJNA

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTML MORAWSKA - STASZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WYKREŚLIĆ

3.Numer PESEL lub numer REGON631283050

WPISAĆ

3.Numer PESEL lub numer REGON631283050

WYKREŚLIĆ

4.Numer KRS0000146076

WPISAĆ

4.Numer KRS0000696346

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego19.500,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego9.019.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego9.000.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPODGÓRNI
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE