I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1582.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-24 r.
[BMSiG-960/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 786

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa świętokrzyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie świętokrzyskim.

Liczba rekordów:
213 413

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Spółki Biegli Rewidenci Kielce Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 105, na podstawie art. 279 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą z 1 grudnia 2017 r. rozwiązało spółkę i otworzyło jej likwidację.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia na adres Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o., ul. Górna 20, 25-415 Kielce.