I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1598.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-28 r.
[BMSiG-1099/2018]

Likwidator Labradorite Company sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000503648 ("Spółka"), ogłasza, iż w dniu 1 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Na podstawie art. 279 KSH likwidator Spółki wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!