Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1612.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-28 r.
[BMSiG-1097/2018]

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 i 400 § 1 Ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r., w Warszawie, o godz. 1100, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!