V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1753.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 149/17
[BMSiG-1027/2018]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w II Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt II Ns 149/17 postępowanie z wniosku Grzegorza Wiśniewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Gil, synu Mariana i Janiny, zmarłym w dniu 1 lutego 2017 roku w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Katowicach.

Wzywa się spadkobierców ww. zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.