XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 9843.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-05 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/37668/17/280]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Toruń

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Toruń (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
26 617

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Biała Podlaska

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Biała Podlaska (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
8 201

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 368345060 NIP 5020116033
3.Firma, pod którą spółka działaPOLKOWICKA DOLINA RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina POLKOWICE miejscowość POLKOWICE
2.Adresmiejscowość POLKOWICE ulica UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 59-100 poczta POLKOWICE kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejPDR@PRD-EKO.PL
4.Adres strony internetowejWWW.PDR-EKO.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.09.2017 R., REP. A NR 3601/2017, NOTARIUSZ GRAŻYNA MARCINIAK-MORGUT, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH PRZY UL. OGRODOWEJ NUMER 2/4

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPODZIAŁ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwaleSPÓŁKA HANDLOWA POWSTAŁA NA SKUTEK PODZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POLKOWICACH POPRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 55’ KODEKSU CYWILNEGO, JAKĄ STANOWI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA, NA SPÓŁKĘ NOWOZAWIĄZANĄ - POLKOWICKA DOLINA RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POLKOWICACH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 11/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POLKOWICACH ZAPROTOKOŁOWANEJ W DNIU 18.09.2017R. PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ MARCINIAK - MORGUT KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH REP. A NUMER 3601/2017 ORAZ UCHWAŁY NUMER 1/2017 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POLKOWICKA DOLINA RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI W POLKOWICACH ZAPROTOKOŁOWANEJ W DNIU 18.09.2017R. PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ MARCINIAK - MORGUT KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH REP. A NUMER 3607/2017.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma"PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000074347 3. 0000074347
5.Numer REGON390558659
6.Numer NIP6920001219

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGMINA POLKOWICE
3.Numer PESEL lub numer REGON390647618
5.Udziały posiadane przez wspólnika211.237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.123.700,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego21123700,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYSZKA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIUPAK
2.ImionaKAMIL PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLENCZUK
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROMAŃSKA
2.ImionaIWONA ELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ