XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 9966.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-16 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/96325/17/461]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów wyrobów piekarskich i mącznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 10.7 (Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych).

Liczba rekordów:
14 374

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm zajmujących się obsługą rynku nieruchomości

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.3 (Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie).

Liczba rekordów:
194 172

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ-SPÓŁKA POD FIRMĄ ATOS GLOBAL DELIVERY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE; DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI KOMPLEMENTARIUSZA-SPÓŁKI POD FIRMĄ ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PAN NORBERT BIEDRZYCKI-PREZES ZARZĄDU, PAN PATRICK RIVIERE-CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PAN MATTHIEU FERSING-CZŁONEK ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ-SPÓŁKA POD FIRMĄ ATOS GLOBAL DELIVERY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE; DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI KOMPLEMENTARIUSZA-SPÓŁKI POD FIRMĄ ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PAN KRZYSZTOF ŁUCZAK-PREZES ZARZĄDU, PAN PATRICK RIVIERE-CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PAN MATTHIEU FERSING-CZŁONEK ZARZĄDU.